вівторок, 12 лютого 2019 р.

Сортування і фільтрація даних в ЕТ

Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів.

Цілі: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї пошукової оптимізації та просування веб-сайтів. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.


Загрози, що виникають при роботі з Інтернетом

Цілі: сформувати уявлення про загрози, які виникають під час роботи в Інтернеті; розвивати критичне ставлення до інтернет-ресурсів; формувати звичку використовувати засоби і методи безпечного використання Інтернету; розвивати логічне мислення, дослідницькі навички, виховувати інформаційну культуру учнів, уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Цілі: сформувати уявлення про синтаксис і семантику скороченої і повної форм операторів розгалуження; сформувати вміння обирати дії залежно від виконання умови, складати, виконувати, змінювати алгоритми з розгалуженнями;
розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
Розгалуження - це така форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або одна, або друга послідовність дій.

вівторок, 5 лютого 2019 р.

Урок 20. Підготовка документа до друку. Друк документа.

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Готувати документ до друку.
  • Оцінювати якість форматування текстового документа.


Сторінки документа та їх форматування
Під час створення документа текстовий процесор автоматично розбиває текст на сторінки.
Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок та інші.
Розмір сторінки - це висота і ширина сторінки текстового документа. Наприклад, стандартний аркуш паперу, на якому друкують більшість документів, має такі розміри: ширина 21 см та висота 29,7 см (аркуш формату А4).
Поля сторінки — це частини сторінки вздовж країв аркуша, які залишають для різних позначок і кращого сприйняття тексту, крім того не всі принтери здатні друкувати до краю сторінки. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве та праве поля. Розмір полів за замовчуванням задається в сантиметрах.
Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації
Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити на Стрічці вкладку Макет. На цій вкладці розміщено кілька груп елементів керування, які призначені для форматування сторінки. Значення більшості зазначених вище властивостей установлюються в групі Параметри сторінки.
Розміри полів сторінки можна також установити на вертикальній і горизонтальній лінійках. На лінійках полям відповідають ділянки сіро-блакитного кольору. Щоб змінити їх розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце.
Колонтитули
Колонтитули — це області, розташовані на полях кожної сторінки документа. Колонтитул може містити інформацію про автора матеріалу, його назву, назви розділів чи пунктів документа. Найчастіше колонтитули використовують для вставки номерів сторінок у текст. При цьому в користувача немає потреби вводити окремо номер кожної сторінки — нумерація відбувається автоматично.
Якщо текст складається з кількох сторінок, то їх для зручності нумерують. Для цього в Microsoft Word використовують інструмент Номер сторінки, який міститься на вкладці Вставлення у групіКолонтитули.

Щоб вставити номер сторінки до колонтитулу, потрібно вибрати зі списку його місце розташування і шаблон оформлення.
    Для підтвердження вибору слід натиснути кнопку Закрити колонтитули, яка міститься у правому верхньому куті стрічки.
Щоб видалити номер сторінки, на вкладці Вставлення у групі Колонтитули треба обрати вказівку Видалити номери сторінок.
Друкування документа
Друкування документа — отримання копії документа,  зазвичай на папері.
Документ друкується за допомогою вказівки Друк з меню вкладки Файл у Microsoft Word.
Можна додатково налаштувати параметри друку: обрати принтер, кількість копій, діапазон сторінок документа та ін.
Контрольні запитання
  1. Значення яких властивостей сторінки можна задати?
  2. Які засоби для цього можна використати?
  3. Як задається розмір сторінки документа?
  4. Що таке поля сторінки? Які поля є в текстовому документі?
  5. Як пронумерувати сторінки документа?
  6. Як надрукувати документ?

презентація до уроку