Що таке дистанційна освіта

Дистанційне навчання 
У сучасних умовах особливо актуальною є проблема доступності освітніх послуг. Крім цього, існує й проблема постійного поповнення знань безпосередньо в процесі навчання і протягом всього життя. Наука розвивається настільки динамічно, що за час навчання сучасного учня кількість знань у світі практично подвоюється. Тому, перед сучасним вчителем стоять нові завдання, основними з яких є: 
- Самостійно критично мислити, уміти бачити в реальній діяльності проблеми й шукати шляхи їх раціонального рішення, використовуючи сучасні інформаційні технології; 
- Грамотно працювати з інформацією; 
- Бути комунікабельним, контактним у різноманітних соціальних групах, уміти працювати в колективі;
 - Самостійно працювати над розвитком своєї моральності, інтелекту, культурного рівня. 
           Ось чому таке велике значення приділяється розвитку технологій і методів, при допомозі яких навчальні заклади зможуть запропонувати доступ до якісної освіти якомога більшій кількості учнів. Виходом із ситуації, що склалася, є інформаційні й телекомунікаційні технології, результатом яких є дистанційна освіта. Істотною рисою дистанційної педагогічної діяльності є її орієнтування на освіту школярів, яка базується на організації пізнавальної діяльності в індивідуальних і колективних формах у вигляді діяльності самоосвітньої; підтримка індивідуального зростання учня; використання можливостей інформаційного освітнього середовища. 
     У дистанційному навчанні важливо знати кожного учня, його особливості: інтроверт ваш учень чи екстраверт, мислить він більш логічно, раціонально чи дуже емоційний, спирається більше на відчуття, емоції, отже, варто організувати ситуацію для активної участі у дискусіях; інтроверту - індивідуальне письмове завдання, у якому він проявиться більше. Для організації системи дистанційного навчання навчальному закладу необхідно мати комп'ютерну техніку, об'єднану мережу, яка через сервер підключається до мережі Інтернет. 
   Для впровадження дистанційного навчання в початковій школі необхідно, щоб вчителі удосконалювали свої навики роботи на комп’ютері, вміли розміщувати інформацію на своїх сторінках, створювати теки, файли. У початковій школі дистанційне навчання проходить у контексті вчитель – учень – батьки – вчитель. 
   У 1-му класі таке навчання доцільно використовувати, насамперед, для спілкування з батьками (всім відомо, що першокласники не ведуть щоденники). На сторінці вчителя батьки мають змогу познайомитися з порадами для успішної адаптації першокласників, рекомендаціями щодо виховання дітей, порадами психолога, просто довідатися нову інформацію. Також, доцільним є використання такої технології навчання при карантині, відсутності дитини на уроці, поясненні важких для засвоєння учнями тем. Та, особливо, для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, а дистанційне навчання для них дає змогу якісно задовольнити власні потреби у здобутті освіти. На сторінках матеріал розміщений за тижнями та попредметно. Навчальний матеріал, який підлягає впровадженню в інформаційне середовище, повинен бути підготовленим заздалегідь. Він може бути представлений у файлах, розроблених у сторонніх програмних додатках. 
    Головним складником дистанційного курсу є дистанційний або електронний урок. Це колективна форма навчання, якій властиві постійний склад учнів, певні рамки занять, жорстка регламентація учбової роботи над одним і тим же для всіх учбовим матеріалом. За структурою та змістом він повністю відповідає традиційному урокові і залежить від вибору вчителя. Такий урок проводиться в певних часових рамках, при яких вчитель керує індивідуальною і груповою діяльністю учнів з метою засвоєння учнем основ вивченого матеріалу, виховання і розвитку творчих здібностей. 
   На відміну від звичайного уроку, в дистанційному, крім вчителя і учня, є локальний координатор. 
   Дистанційний вчитель – автор уроку. Він проводить більшу підготовку по створенню учбового ресурсу, який є основою всього заняття. 
  Освітній ресурс містить:
 - методично грамотно структурований учбовий матеріал з ілюстраціями;
 - завдання для перевірки засвоєння матеріалу з можливістю самоконтролю;
 - можливість вибору індивідуальної траєкторії навчального завдання творчого характеру;
 - засоби зв’язку з вчителем (електронна пошта, форум, чат), які забезпечують можливість задати запитання для вчителя. 
      Файли уроку, крім аудіо- чи відеоматеріалів, містять текстову інформацію для батьків (учні першого класу ще не на достатньому рівні оволоділи навичками читання і письма) – свого роду, методичні вказівки для опрацювання матеріалу. Дистанційний урок містить слайди з матеріалом для актуалізації знань учнів, для вивчення нового матеріалу, для закріплення вивченого. До уроку додано сторінку з тестовим матеріалом, яку учень опрацьовує і здійснює самоперевірку за поданими відповідями. У свою чергу, вчитель має змогу побачити результат у прихованому файлі уроку, а батьки – переконатися, наскільки якісно їх дитина оволоділа матеріалом. Поряд з цим, учитель має змогу, зустрівшись з тим чи іншим учнем, вносити корективи – надавати індивідуальні консультації, дати завдання для перевірки і т. д.
        Дистанційне навчання має надзвичайно великі переваги над аудиторним навчанням, сприяє поширенню ринку освітніх послуг, формує глобальний, принципово новий освітній простір, знижує поріг доступності до якісних знань, зменшує розрив у якості елітної та масової освіти, посилює творчу складову слухачів курсів, що супроводжується зміною світогляду особистості.  
      Під час дистанційного навчання нам на допомогу приходять різноманітні сервіси Web 2.0 та додатки Google. З ними Ви можете ознайомитися на моєму блозі "Використання сервісів Web 2.0 та додатків Microsoft Office у початковій школі".

Немає коментарів:

Дописати коментар