середа, 18 березня 2020 р.

Створення та виконання лінійних алгоритмів та програм


Дайте відповіді на запитання тесту або пройдіть його онлайн ТЕСТ:

натисніть на тест та перейдіть за посиланням

1. Структура вказівок, у якій всі вказівки виконують послідовно: одну за одною у порядку запису їх в алгоритмі називаеться
a.                 циклічною структурою алгоритму
b.                розгалуженою структурою алгоритму
c.                 лінійною структурою алгоритму
2.Встанови послідовність дій алгоритму "Покупка"
a.                 Оплати товар                                       
b.                Підійди до місця розміщення товару
c.                 Вибери потрібний товар
d.                Підійди до каси
3. Яка з програм є середовищем для виконання алгоритму?
a.                 Paint                       c) Word
b.                PowerPoint             d) Python
4. Алгоритм це- 
a.                 послідовність дій
b.                Python
c.                 це скінченна послідовність команд (вказівок), що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети.
d.                створена людиною програма для гри
5. Що буде результатом виконання команди 7//3+7//-3?
a) -1                  b) 1
c) 0                    d) Дії // немає в Python
6. Команда введення в Python
a) Print          b) Output
c) Input          d) Read
7. Команда виведення в Python
a) Print                b) Output
c) Input                d) Read
8. Дія для знаходження остачі від ділення двох цілих чисел
a) /                           b) %
c) //                         d) \
9. Як перевірити результат виконання програми в середовищі Python
a) Натиснути F9         b) File -> New File
c) Натиснути F5         d) Ctrl+F5
10. Як завантажити середовище програмування Python?
________________

Завдання практичної роботи

  1. Знайти площу та периметр прямокутника зі сторонами а та b
  2. Знайти площу та периметр квадрату зі стороною а
  3. Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника
Дано: катети а та b
Знайти: гіпотенузу с=а2+b2  ( c=(a**2+b**2)**(½ ))
     4*.Вивести на екран результати з нового рядка: 1) додавання двох чисел. 2) віднімання двох чисел. 3) множення двох чисел. 4) ділення двох  чисел. 

Знайдіть та виправте помилки

a=int (input (‘a:’))
f=int (input (‘f:’)
print 'b=', b
print ('a+b=',a+b)
print 'c**d=',c**b;
print 'a-b=',a-b
print 'a*b=',a*b
print 'a/b=',a/b
print 'c//d=',c//dНемає коментарів:

Дописати коментар