четвер, 19 березня 2020 р.

Налагодження готової програми в середовищі Lazarus

Повторення пройденого матеріалу та підготовка до виконання до практичної роботиХід практичного завдання
1. Відкрийте вікно середовища Lazarus.

2. Відкрийте проект для визначення у скільки разів добуток двох заданих дійсних чисел більший за суму цих чисел.

3. Додайте коментарі для команд, у яких відбувається обчислення суми та добутку.

4. Порівняйте вхідні дані з результатами у таблиці (Презентація)

5. Завантажте файли-заготовки необхідні для виконання практичного завдання, та відкрийте проект через Lazarus

Файли-заготовки


Тести на тему Налагодження програм

Завдання #1
Запитання:
Процес перетворення тексту програми на виконувану програму – це…
Оберіть один із 4 варіантів відповідей
1) компіляція
2) передавання
3) видалення
4) трансформація
Завдання #2
Запитання:
Синтаксичні помилки – це…
Оберіть один із 3 варіантів відповідей
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму
Завдання #3
Запитання:
Логічні помилки – це…
Оберіть один із 3 варіантів відповідей
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму
Завдання #4
Запитання:
Помилки виконання – це…
Оберіть один із 3 варіантів відповідей
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму
Завдання #5
Запитання:
Після компіляції повідомлення про помилки з’являються…
Оберіть один із 4 варіантів відповідей
1) у верхній частині вікна редактора коду
2) у вікні Інспектор об’єктів
3) в вікні форми
4) в вікні Повідомлення
Завдання #6
Запитання:
Як відокремити коментар в тексті програмного коду?
Виберіть кілька з 4 варіантів відповіді:
1) Взяти текст коментаря у фігурні дужки {};
2) Виділити текст коментаря зеленим кольором
3) Взяти текст коментаря у квадратні дужки [];
4) Поставити перед текстом коментаря дві похилі риски //
Завдання #7
Запитання:
Визначте, в яких операторах допущені помилки.
Виберіть кілька з 4 варіантів відповіді:
1) Label1.Captіon := Бажаю успіху!;
2) Label1.Color := clYellow;
3) Button1.Width := true;
4) Button1.Top := 40;
Завдання #8
Запитання:
Установіть відповідність між фрагментами програмного коду і типами помилок, які в них допущені
Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:
1) Синтаксична помилка
2) Помилка виконання
3) Немає помилки
__ a = 6; b := 8; X := a/b;
__ a := 6; b := 0; X := a/b;
__ a := 16; b := 2; X:= a/b;
Завдання #9
Запитання:
Розташуйте дії в порядку виконання програми в покроковому режимі.
Вкажіть порядок слідування всіх 3 варіантів відповіді:
__ Натиснути сполучення клавіш Ctrl+F2
__ Натискати клавішу F7 після виконання кожного рядка операторів
__ Натиснути клавішу F7

Немає коментарів:

Дописати коментар