пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Створення та адміністрування сайта. Системи керування вмістом для веб-ресурсів


    Веб-сторінки є інформаційними ресурсами служби World Wide Web, і ви вже ознайомилися з тим, як здійснювати пошук і перегляд цих ресурсів. Тепер розглянемо способи їх створення.

    У структурі веб-сторінки можна виділити такі складові:
    • контент (англ. content — зміст) — змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та інше;
    • елементи навігації — засоби для переходу до інших веб-сторінок;
    • дизайн — елементи структурування контенту та його форматування, оформлення сторінки.

  1. Створення та адміністрування веб-сайта
    Людину, на яку покладається робота з користувацьким вмістом сайта, стеження за дотриманням користувачами культури спілкування, авторських прав тощо називають модератором сайту.
    Розробка веб-сайту складається з кількох етапів. Ці етапи аналогічні до етапів розв’язування задач з використанням комп’ютера.
    1. Постановка завдання. На цьому етапі визначається мета створення сайту, його основна тематика, здійснюється аналіз існуючих сайтів такої самої або схожої тематики. У результаті розробник повинен знати:
• мету, з якою створюється сайт;
• тематику сайту, відмінності сайту від інших сайтів такої самої тематики;
• аудиторію потенційних відвідувачів сайту: вік, стать, коло інтересів тощо;
• перелік сервісів для розміщення на сайті: форум, чат, пошукова система, веб-каталог, електронна пошта та інше;
• перспективи розвитку сайту.
    2. Визначення структури сайту. На цьому етапі важливо скласти перелік розділів сайту для формування системи навігації, список сторінок, визначити зв’язки між ними. Кількість сторінок залежатиме від того інформаційного наповнення, яке планується на ньому розмістити. Результатом повинна стати мапа (карта) сайту — схема, що візуально відображає ієрархію сторінок сайту, зв’язки та переходи між ними, тобто внутрішню структуру сайту.
    Наприклад, для сайту вашого класу, основним читацьким колом якого будуть учні класу та їхні близькі, мапа сайту може бути такою, як зображено на малюнку.

 3. Розробка структури веб-сторінок сайту. Наступним завданням є визначення структури зовнішнього вигляду веб-сторінок. Оскільки для більшості сторінок сайту рекомендується застосовувати єдиний стиль оформлення, то потрібно визначити схему розташування на сторінках основних блоків: як буде розташовано основний матеріал, додаткові інформаційні та рекламні блоки, анонси, меню, лічильник відвідувачів тощо.
    Як правило, на веб-сторінках передбачено розміщення:
• верхнього блоку — заголовка, у якому містяться логотип і назва сайту;
• блоку навігації (меню) для переходу до основних розділів сайту;
• інформаційного блоку з основним матеріалом, що займає центральну частину сторінки;
• нижнього блоку — підвалу, для розміщення контактних даних, повідомлення про авторські права тощо.
    Приклад структури веб-сторінок сайту наведено на малюнку.
    Якщо розробка сторінок сайту буде здійснюватись автоматизованими засобами, то структура веб-сторінок може бути запропонована в шаблоні сторінки.
 Виділяють три типи структур веб-сайтів — лінійну, ієрархічну та довільну. 
    Подорожуючи сайтом із лінійною структу­рою, з головної сторінки ви перейдете на другу сторінку, з неї — на третю тощо. 
    На сайті з ієрархічною структурою з головної сто­рінки можна потрапити на одну зі сторінок другого рівня, звідти — на одну зі сторінок третього рівня тощо. 
    Сайт із довільною структу­роювидається зовсім неорганізованим, але саме в цьому й полягає принцип його створення. Подорожуючи таким сайтом, ви можете переходити з однієї його сторінки на інші в різні способи, і ваш шлях назад не обов'язково має бути таким самим. 
    Вибір структури визначається особливостями завдань, що розв'язуються за допомогою веб-сайту. Наведемо додатково чотири приклади структур сайту. Кожна із цих структур має свої недоліки та переваги у проектуванні веб­сайту.

  
4. Розробка дизайн-макета сторінок сайту. Дизайн-макет сторінок включає набір значень властивостей текстових і графічних об’єктів сторінки: кольорової гами сторінок, елементів графічного оздоблення, набору шрифтів та іншого, тобто визначає стиль сайту. Дизайн-макет спирається на попередньо розроблену зовнішню структуру сторінок сайту. Важливо, щоб стиль відповідав призначенню сайту, особливостям основної аудиторії, на яку розраховано сайт, був орієнтований на надання найбільших зручностей для сприйняття основного матеріалу
      Дизайн-макет може бути розроблено дизайнером у графічному редакторі, намальовано на папері тощо. Якщо розробка сайту буде здійснюватись автоматизованими засобами, то варіанти дизайн-макета можуть бути запропоновані у темах сайту.

5. Створення та верстка сторінок сайту. Створюються сторінки, як правило, з використанням тегів мови HTML. У процесі створення відбувається верстка сторінок. Верстка — це процес розміщення на сторінці під час її створення текстових, графічних та інших об’єктів так, щоб сторінка отримала вигляд згідно з розробленим дизайн-макетом. На цьому етапі здійснюється й інформаційне наповнення сайту.
    6. Якщо на етапі постановки завдання передбачалося розміщення на сайті додаткових сервісів і засобів зворотного зв’язку, таких як системи пошуку, голосування, форуми та інше, то потрібен ще й етап програмування сайту. При автоматизованому створенні сайту деякі з наведених засобів можуть бути вставлені з готових шаблонів.
    7. Розміщення (публікація) сайту в Інтернеті. Під час попередніх етапів створені веб-сторінки могли зберігатися на локальному комп’ютері розробника. На цьому етапі сайт отримує доменне ім’я та розміщується на сервері. Після цього сайт стає доступним для перегляду користувачами Інтернету, якщо він або його частина не мають обмежень на доступ.
    Сервер, на якому розміщується сайт, повинен надавати послуги хостингу. Хостинг (англ. hosting — виявлення гостинності) — виділення апаратних і програмних ресурсів сервера для розміщення файлів користувача, забезпечення доступу до них, опрацювання запитів та іншого. Організації, що надають послуги хостингу, називають хостинг-провайдерами.
    Існують онлайн-системи конструювання сайтів, які одночасно з послугами з розробки веб-сайтів надають послуги безкоштовного хостингу. Такими є системи Google СайтиWeeblyuCoz та інші. У цих системах створення веб-сайту здійснюється у режимі онлайн одразу на сервері хостингу.


    2. Системи керування вмістом для веб-ресурсів
    Система керування вмістом (СКВ; англ. Content Management System, CMS) — програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах.
    Існують сотні, а може, навіть й тисячі доступних CMS-систем. Завдяки їх функціональності ці системи можна використовувати в різних компаніях. Незважаючи на широкий вибір інструментальних та технічних засобів, наявних в CMS, існують загальні для більшості типів систем характеристики.
    Перші СКВ були розроблені у великих корпораціях для організації роботи з документацією. У 1995-му від компанії CNET відокремилася окрема компанія Vignette, яка започаткувала ринок для комерційних СКВ. З часом діапазон продукції розширювався і дедалі більше інтегрувався у сучасні мережеві рішення аж до популярних веб-порталів.
    Багато сучасних СКВ поширюються як безкоштовні і легкі у встановленні (інсталяції) програми, які розробляються під ліцензією GNU/GPL групами ентузіастів.
    Системи управління веб-сайтом часто розраховані на роботу у певному програмному середовищі. Наприклад, система MediaWiki, під управлінням якої працює Вікіпедія, написана мовою програмування PHP і зберігає вміст і налаштування у базі даних типу MySQL або PostgreSQL; тому для її роботи потрібно, щоб на сервері, де вона розміщена, були встановлені веб-сервер (Apache, IIS чи інший), підтримка PHP та системи керування базами даних MySQL або PostgreSQL, а також, в разі необхідності, додаткові програми для обробки зображень чи математичних формул. Такі вимоги є досить типовими для відкритих СКВ.

    Різновиди СКВ
    Web content management systems для управління веб-сайтами (наприклад, енциклопедіями, подібними до Вікіпедії, онлайн-виданнями, блогами, форумами, корпоративними чи персональними веб-сторінками та ін.)
    Транзакційні СКВ для забезпечення транзакцій у електронній комерції.
    Інтегровані СКВ для роботи з документацією на підприємствах.
    Електронні бібліотеки (Digital Asset Management) для забезпечення циклу життя файлів електронних медіа (відео, графічн., презентації тощо).
    Системи для забезпечення циклу життя документації (інструкції, довідники, описи).
    Освітні СКВ — системи для організації Інтернет курсів та відповідного циклу життя документації. 
    
    Наприклад: 
    1) Системи, що мають українську локалізацію:     
    - Moodle — використовується більш ніж 20 ВНЗ України, має українську локалізацію; 
    - MaxSite CMS — досить гнучка в налаштуванні CMS на CodeIgniter, має українську локалізацію; 
    - Drupal — широко поширена в світі CMS, має повну українську локалізацію ядра системи всіх актуальних версій (6.x, 7.x, 8.x), а також великої кількості додаткових модулів; 
    - Joomla — повна українська локалізація Joomla! 1.5.x, Joomla! 1.0.x — переклад фронтальної частини. 
    2) Переклади розширень. 
    - ATutor — використовується у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя; 
    - Ilias — використовується у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
    3) Системи, що не мають української локалізації але одночасно не мають проблем із відображенням символів кирилиці (ті, що працюють з шрифтами юнікод UTF-8): 
    - OLAT
    - Interact
    - Docebo
    - Wordcircle
    - e107;

    Платформенні СКВ (Platform Content Management Systems) підтримують автоматизацію роботу з комп'ютерними файлами, папками, програмами у визначеному програмному середовищі.
    Корпоративні СКВ (Enterprise content management systems) з різноплановим пристосуванням для потреб підприємницької діяльності. Підтримують цикл життя внутрішньої і зовнішньої документації.
    Приклади корпоративних СКВ: 
    - RedDot
    - Microsoft CMS
    - Rhythmyx
    - Documentum
    - Open pages
    - Chrystal Software
    - Viagnette
    - CyberTeams
    - Blue Martini
    - Tikiwiki CMS Groupware

    Функції прикладних програм керування контентом
    1) Створення контенту. Це сукупність завдань, які виконують автори текстів, фотографи, графічні художники, відео продюсери і звукорежисери, маркетингові експерти, юристи та інші люди, які подають оригінальний матеріал для користувачів веб-сторінки.
    2) Збір та адаптація контенту з існуючих джерел.
    3) Класифікація та індексування контенту. Контент повинен бути описаний формальними ознаками (наприклад, дата створення, автор) і класифікаційними даними (наприклад, предметна категорія чи ключові слова). Така діяльність описується як зв'язання контенту та метаданих.
    4) Перегляд контенту. Необхідний для всіх видів опублікованого контенту.
    5) Затвердження. Формальне затвердження опублікованого контенту — важлива складова правової відповідальності за нього.
    6) Перетворення контенту. Тексти, графіка, звуки та інші форми контенту мають бути перетворені до формату, що є найзручнішим або використовується в даній CMS — системі.
    7) Зберігання контенту. Контент, як правило, зберігається в файлах або в БД. У випадку складніших застосувань контент підлягає управлінню версіями програмного забезпечення (SMC).
    8) Тестування і верифікація контенту. Може стосуватись різних аспектів, таких як:
    - Розірвані зв'язки;    - Сторінки, які повільно відкриваються;    - Програмні помилки в аплетах і скриптах;    - Помилки в комунікації клієнт-сервер.
    9) Перевірка готовності контенту — це тип тестування, який включає верифікацію (перевірку) завершеності та цілісності великого об'єму контенту (наприклад, інформацію про різні аспекти нової послуги).
    10) Публікація. Враховує всі фізичні аспекти публікації контенту, включаючи дублювання контенту на різних серверах.
    11) Підтримка, актуалізація та контроль за змінами. Включає моніторинг опублікованого контенту та реагування на сигнали та необхідність змін.
    12) Recall та архівування. Recall може відбуватися з багатьох причин — наприклад, втрата актуальності контенту, втрата законних прав на контент, низька частота відвідуваності, поява новішого контенту тощо. Будь-який Recalled контент є архівований.
    13) Звіти та аналіз. Включає різні форми звітування та аналізу, з метою кращого обслуговування користувачів, покращення вигляду порталу.

Немає коментарів:

Дописати коментар